Regulamin. Zasady i warunki rezerwacji noclegów

REGULAMIN DOMU NA WYNAJEM REZERWAT20

Par. 1  DEFINICJEs

Gość – osoba wynajmująca apartament lub cały dom.

Dom – przedmiot najmu. 

Apartament – część domu stanowiąca przedmiot najmu. 

Wynajmujący – właściciel domu.

Par. 2  REZERWACJA, PŁATNOŚĆ, FAKTURY 

Dotyczy płatności dokonywanych przez stronę rezerwat20.pl. Nie dotyczy płatności i rezerwacji przez portale Booking, Airbnb czy noclegi.pl

 1. Rezewacji można dokonać: mailowo wysyłając informacje o terminie i liczbie Gości na hello@rezerwat20.pl lub przez panel rezerwacji. 
 2. Przy wstępnej rezerwacji Gość otrzymuje informację o potwierdzeniu rezerwacji i numerze konta do wpłat. 
 3. W ciągu 48 godz. od dokonania rezerwacjiwstępnej  należy wpłacić 40% zadatku jako gwarant terminu lub 100% ceny jeśli pozostało mniej niż 14 dni do rezerwowanego terminu pobytu w Domu. Jeśli w tym czasie nie odnotujemy wpłaty, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. 
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. Pozostałą część kwoty za pobyt należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu.
 6. Jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu na minimum 40 dni kalendarzowych przed datą przyjazdu wówczas Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu zadatku. W przypadku rezygnacji Gościa z najmu w terminie krótszym zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Późniejsze zameldowanie lub wcześniejsze wymeldowanie Gościa nie ma wpływu na płatność, która to została określona podczas dokonywania rezerwacji wstępnej. 
 8. W przypadku ogłoszenia przez rząd rozporządzenia zakazującego najmu krótkoterminowego, rezerwacje przypadające na okres ważności rozporządzenia zostają anulowane, a wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane przez Gościa konto bankowe.   

Par. 3. POBYT

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 kolejnego dnia. Ewentualne wcześniejsze przybycie Gościa należy uzgodnić z właścicielem.  
 2. Cisza nocna obowiązuje w domu w godzinach 23:00 – 07:00, w ogrodzie w godzinach 24:00 – 06:00.
 3. Pobyt zwierząt jest możliwy pod warunkiem, że właściciele jak i pupile potrafią żyć w zgodzie z innymi Gośćmi i innymi zwięrzętami. Dom znajduje się na terenie wsi, w otoczeniu dzikiej przyrody, więc możliwe jest podchodzenie na teren ogrodu dzikich zwierząt.  
 4. Przebywanie osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie pod opieką prawnych opiekunów. 
 5. Gość odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy jego podopiecznych i zwierząt.
 6. Jeżeli Gość po zameldowaniu zauważył uszkodzenia lub niezgodność z opisem, ma obowiązek zgłosić ten fakt Właścicielowi w ciągu 3 godzin. Brak uwag ze strony Gościa w tym terminie zostaje przyjęte jako milcząca zgoda co do stanu wyposażenia.
 7. Wszelkie szkody powinny zostać zgłoszone właścicielowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 
 8. Gość nie może na własną rękę dokonywać napraw ani przeróbek. 
 9. Gość korzysta z usług na własne ryzyko. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Za wszystkie szkody, w tym uszczerbek na zdrowiu, kradzież lub uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. 
 10. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 11. W domu panuje zakaz palenia i podgrzewania tytoniu. 
 12. W przypadku złamania zakazu Gość zostanie obarczony opłatą w wysokości 1000 zł na poczet pokrycia kosztów odświeżania wnętrz. 
 13. Dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w wyznaczonych miejscach w ogrodzie, po akceptacji innych Gości.  
 14. W domu panuje zakaz palenia otwartego ognia, w tym świeczek i kadzideł.
 15. W domu zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie są częścią stałego wyposażenia i mogą wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, żelazek. 
 16. Zabrania się wnoszenia do domu oraz na teren ogrodu materiałów wybuchowych i broni.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zaprószenie ognia i szkody tym spowodowane. 
 18. Ognisko można palić tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Gość zobowiązany jest do całkowitego wygaszenia ogniska. 
 19. W kozie można palić wyłącznie przygotowane przez właścicieli drewno i rozpałkę. Pod żadnym pozorem nie wrzucamy do ognia mokrego drewna, ręczników papierowych, papieru, żywności etc. Instrukcja palenia w kozie: Kiedy koza jest gorąca w wyznaczonej strefie wokół nie powinny się znajdować żadne przedmioty. 
 20. Obowiązuje kategoryczny zakaz suszenie na kozie odzieży oraz podgrzewania żywności (w tym pieczenia kiełbas). 
 21. W przypadku nieuprawnionego użycia gaśnic Gość zostanie obarczony kosztami naprawy skutków zdarzenia. 
 22. W apartamentach obowiązuje zakaz organizacji imprez. Na terenie domu wyznaczone są strefy do wspólnego biesiadowania.
 23. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. W domu stosowana jest zasada jednego upomnienia. 
 24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody, sieci internet.  
 25. Parkowanie samochodów osobowych i motocykli jest możliwe w wyznaczonych miejscach. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny dla Gości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych pozostawionych na wyznaczonych miejscach parkingowych.  
 26. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym. 
 27. Gość nie może oddawać Domu w podnajem osobom trzecim.
 28. Większa liczba osób niż zaznaczono w panelu rezerwacji może przebywać w domu i na terenie obiektu wyłącznie za zgodą Wynajmującego. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób bez zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wynajmujący ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat oraz natychmiastowego zerwania umowy. 
 29. Sprzątanie pokoi/łazienek na życzenie Gości ma miejsce tylko przy pobytach dłuższych niż 5 dni.
 30. Prowadzimy segregację śmieci. Wszystkie śmieci wyrzucamy do specjalnych pojemników , odpadki bio do kompostowników na terenie posesji. Zużyte środki higieny osobistej (podpaski, tampony, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, waciki do demakijażu etc) wyrzucamy do koszy na śmieci ogólne. Do toalety wyrzucamy jedynie papier toaletowy. W przypadku zapchania ubikacji z powodu wyrzucania śmieci, Gość zostanie obarczony kosztami czyszczenia instalacji.
 31. Przedmioty osobiste pozostawione przez Gościa przechowywane są przez okres 3 tygodni i mogą zostać odebrane osobiście lub wysłane na wskazany adres, na koszt odbiorcy. Żywność nie jest przechowywana. 
 32. Na terenie Domu zainstalowany jest monitoring.
 33. Na terenie Domu działa sieć WiFi.
 34. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 500 zł.

Par. 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GURUMEDIA ul. Małeckiego 27; 78-652 Poznań. 
 2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 3. Cel przetwarzania danych: realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. 
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.